Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Comunicat de presă: PNRR – DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE, COMUNA LUNCA, JUDEȚUL BOTOȘANI

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

COMUNA LUNCA, JUDEȚUL BOTOȘANI, DEMAREAZĂ PROIECTUL: DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE, COMUNA LUNCA, JUDEȚUL BOTOȘANI”, cod F-PNRR-Dotari-2023-4116 acordată Beneficiarului, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE:

Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice necesare pentru unitatea de învățământ: SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LUNCA, COMUNA LUNCA, permițând accesul elevilor la tehnologie, echipamente specifice și mobilier adecvat.
Oferirea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă, în laboratoarele de informatică, inclusiv dotările și echipamentele educaționale specializate pentru elevi.
Facilitarea accesului elevilor la tehnologie prin laboratoare de informatică și echipamente dedicate.
Astfel, un număr de aproximativ 326 de elevi din comună vor beneficia de rezultatele obținute prin implementarea proiectului

Data de început a proiectului este 08.09.2023, iar data de finalizare este 31.12.2024.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 1.515.468,82 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.273.503,21 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 241.965,61 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei

 

Date de contact beneficiar Proiect: Comuna LUNCA

Adresă: JUD. BOTOŞANI, SAT LUNCA COM. LUNCA, cod poștal 717225

Tel: 0231573811, email: office@primarialunca.ro

Ultima actualizare: 12:55 | 14.05.2024

Sari la conținut