Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Comunicat de presă: PNRR – CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR, COMUNA LUNCA, JUDEȚUL BOTOȘANI

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

COMUNA LUNCA, JUDEȚUL BOTOȘANI, DEMAREAZĂ PROIECTUL: CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR, COMUNA LUNCA, JUDEȚUL BOTOȘANI, Contract finanțare nr. C3I1A0122000358/13.03.2023 acordată Beneficiarului, prin Coordonator de reforme și investiții, MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, în cadrul apelului PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE:

Obiectivul proiectului reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare

a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Proiectul are în vedere construirea și dotarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Comunei Lunca Județul Botoșani

Acesta va deservi populația din comunele: Lunca, Sulița, Blândești și Hlipiceni, toate din Județul Botoșani. Populația deservită este de 12.294 persoane.

Suprafața amplasamentului este de 37.000 mp și este înscris conform cărții funciare 51580, în domeniul public al Comunei Lunca.

Proiectul prevede executarea lucrărilor conform proiectului tip pentru centrul de colectare, sarcină ce revine solicitantului, Comuna Lunca, urmând ca dotările să fie livrate prin grija Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în urma unor achiziții centralizate.

 

 

Data de început a proiectului este 13.03.2023, iar data de finalizare este 30.09.2024.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 4.559.288,83 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 3.830.914,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 723.374,83 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 5.000,00 lei

 

Date de contact beneficiar Proiect: Comuna LUNCA

Adresă: JUD. BOTOŞANI, SAT LUNCA COM. LUNCA, cod poștal 717225

Tel: 0231573811, email: office@primarialunca.ro

Ultima actualizare: 12:55 | 14.05.2024

Sari la conținut