Comuna Lunca are în componenţă 3 sate: Lunca (cătun Bâznoasa), Stroieşti şi Zlatunoaia (cătun Stăneşti) - total populaţie 4355 locuitori

Conducerea este asigurată de un primar - MARCEL MARCU - primar din anul 2004, un viceprimar - MAXIM OVIDIU CONSTANTIN - din anul 2016

Consiliul Local Lunca - 12 consilieri