Hotărârile Consiliului Local Lunca emise în anul 2018

Hotărârea nr. 12/2018 privind aprobarea rectificării BVC a comunei Lunca

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării BVC a comunei Lunca

Hotărârea nr. 11/2018 privind aprobarea modificării organigramei Primăriei comunei Lunca, județul Botoșani

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Primăriei comunei Lunca, județul Botoșani

Hotărârea nr. 10/2018 privind desemnarea persoanei care se va ocupa de radierea din ORC a SC RURAL SERV SALUBRIZARE SRL

Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care se va ocupa de radierea din ORC a SC RURAL SERV SALUBRIZARE SRL

Hotărârea nr. 9/2018 privind modificarea organigramei Primăriei comunei Lunca, județul Botoșani

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Primăriei comunei Lunca, județul Botoșani

Hotărârea nr. 8/2018 privind aprobarea PAAR

Proiect de hotărâre privind aprobarea PAAR

Hotărârea nr. 7/2018 privind aprobarea întocmirii Proiectului de amenajament pastoral valabil pe toate pajiștile de pe raza comunei Lunca

Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Proiectului de amenajament pastoral valabil pe toate pajiștile de pe raza comunei Lunca NEW

Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Proiectului de amenajament pastoral valabil pe toate pajiștile de pe raza comunei Lunca

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri Lunca curățeniei 1 - 30 aprilie, pe teritoriul comunei Lunca

Hotărârea nr. 6/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2021

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2021

Hotărârea nr. 5/2018 privind aprobarea închiderii exercițiului bugetar pentru anul 2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului bugetar pentru anul 2017

Hotărârea nr. 4/2018 privind aprobarea finanțării proiectului "Reabilitare energetică a clădirii Instituția Publică Gimnaziul Mircea Bologa din s. Parcova", propus de Comuna Parcova din Republica Moldova

Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului "Reabilitare energetică a clădirii Instituția Publică Gimnaziul Mircea Bologa din s. Parcova", propus de Comuna Parcova din Republica Moldova

Hotărârea nr. 3/2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de VMG în anul 2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de VMG în anul 2018

Hotărârea nr. 2/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca și din serviciile publice subordonate

Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca și din serviciile publice subordonate

Hotărârea nr. 1/2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lunca și pentru serviciile subordonate

Proiect de Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lunca și pentru serviciile subordonate