Hotarârile Consiliului Local Lunca

Hotărârea nr. 3/2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării BVC Lunca, județul Botoșani

Hotărârea nr. 2/2018

Proiect de Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani revizuit

Hotărârea nr. 1/2018

Proiect de Hotărâre privind 

Dispoziție convocare sedință ordinară ianuarie 2018