Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hotărârile Consiliului Local Lunca emise în anul 2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeței de 2000 mp teren

  • Hotărârea nr. 29/2018 privind rectificarea BVC Lunca

Proiect de hotărâre privind rectificarea BVC Lunca

  • Hotărârea nr. 28/2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 - ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor școlare de către Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca în anul școlar 2019-2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019 - 2020

Proiect de hotărâre privind clasificarea drumurilor DC40, DC41 și DC41A

Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plata sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Primăriei Comunei Lunca de către contribuabilii persoane fizice 

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului de solicitare a finanțării în cadrul programului de interes național "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente"

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării BVC Lunca

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 1205 mp situat în PC 305 intravilan Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lunca în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Lunca, reprezentantul Consiliului Local Lunca în Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței, faptelor de corupție și a discriminării îm mediul școlar și promovarea interculturalității

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat încheiat între Ministerul educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor pentru modernizarea Rețelei Școlare și Universitare

Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Reconstrucție Școala Primară Andrei Popovici Bâznosanu în localitatea Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării acțiunilor cultural-artistice a Festivalului Național de Dans și Muzică Populară "Cânt și joc moldovenesc" pentru ziua de 26.08.2018 și aprobarea desfășurării Festivalului Harbuzului în ziua de 26.08.2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reconstruire pod din beton armat situat pe DC 41Bpeste râul Sitna, comuna Lunca, județul Botoșani"

Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reconstruire dispensar medical în localitatea Zlătunoaia, comuna Lunca, județul Botoșani"

Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri locale"

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării BVC a comunei Lunca

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Primăriei comunei Lunca, județul Botoșani

Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care se va ocupa de radierea din ORC a SC RURAL SERV SALUBRIZARE SRL

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Primăriei comunei Lunca, județul Botoșani

Proiect de hotărâre privind aprobarea PAAR

Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Proiectului de amenajament pastoral valabil pe toate pajiștile de pe raza comunei Lunca NEW

Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Proiectului de amenajament pastoral valabil pe toate pajiștile de pe raza comunei Lunca

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri Lunca curățeniei 1 - 30 aprilie, pe teritoriul comunei Lunca

  • Hotărârea nr. 6/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2021

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2021

Proiect de Hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului bugetar pentru anul 2017

Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului "Reabilitare energetică a clădirii Instituția Publică Gimnaziul Mircea Bologa din s. Parcova", propus de Comuna Parcova din Republica Moldova

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de VMG în anul 2018

Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca și din serviciile publice subordonate

Proiect de Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lunca și pentru serviciile subordonate