Comisii de specialitate

 

Comisia nr. 1 – pentru programe de dezvoltare economico-financiare, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei Lunca, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism, servicii și comerț


Președinte:        Balan – Iacobeanu Sorin

 

Secretar:             Prisacariu Doru-Virgil

 

Membri:              Andrei Ionel

 

                           Croitoru Constantin

 

                           Irinciuc Victor

 

 

Comisia nr. 2 – juridică și de disciplină, administrație publică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

 

Președinte:        Maxim Ovidiu Constantin

 

Secretar:             Irinciuc Victor

 

Membri:              Iacob Mariana

 

                           Vezeteu Cristian

 

 

 

Comisia nr. 3 – învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale și culte, activități sportive și de agrement

 

Președinte:        Maxim Viorel

 

Secretar:             Achiței Mihai

 

Membri:              Agafiței Florin

 

                            Pavel Alungulesei Grigoraș Viorica

 

                            Maxim Ovidiu Constantin